Rr.Mujo Ulqinaku, Durres.
Call us: 052 222 797
Close
Durres Rr.Mujo Ulqinaku
052 222 797
  • Klasifikimi i mjeteve lundruese.

  • Kontroll i anijeve nga ana teknike nese plotesojne kushte per të dalë në lundrim dhe sipas gjendjes së tyre dhe pajisjeve të aparaturave që kanë, sipas konventave ndërkombëtare gjykohet për rajonin e lundrimit, paisjae  anijeve me certifikatat e nevojshme për lundrim si me atë të klasit, vijës dhe ngarkesës, tonazhit, navigacionit, pajisjeve të shpëtimit të jetës në det të njerëzve të radiotelefonisë, të konstruksionit,mbrojtjes nga ndotjet e ujrave të deteve të transportit të mallrave të rrezikshme, të kalimit të kanaleve dhe të gjitha certifikat e lundrimit të anijeve sipas I.M.O.S ( Organizates Detare Nderkombetare).

  • Marrja në regjistër e anijeve që perfitojne të drejtën e klasifikimit nga Regjistri Detar Shqiptar Durres.

  • Shoqeria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë cdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj.

  • Kjo përfshin gjithashtu pjesmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera jashtë vendit