Rr.Mujo Ulqinaku, Durres.
Call us: 052 222 797
Close
Durres Rr.Mujo Ulqinaku
052 222 797

REGJISTRI DETAR SHQIPTAR

HISTORIKU

  • Regjistri Detar Shqiptar eshte krijuar si Drejtori Klasifikimi nga qeveria shqiptare ne 1/7/1970, me seli ne Durres-Shqiperi, me urdher te keshillit te ministrave Nr.:99 date 01 Korrik 1970.

  • 1970-1990 Rgjistri Detar Shqiptar me rregullat dhe nen Klasin e tije jane ndertuar shume anije Peshkimi dhe Transporti nen 3000 GT, me flamur shqiptar per qeverine shqiptare ne kantierin e durresit.

  • 1998-sot Regjistri Detar Shqiptar transformohet nga ndermarje shtetrore ne shoqeri anonime (SH:A) me 100% kapital Shteteror.

  • 2002 statutit te Regjistrit Detar Shqiptar i shtohet si objekt “Te kryej trajnimet dhe certifikimet e drejtuesve, menaxhereve dhe kapiteneve te anijeve per zbatimin e kodit ISM” nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit

  • 2004 Regjistrit Dfetar Shqiptar i delegohet ne emer te Administrates Detare te Republikes se Shqiperise te kryej aprovimin e planeve te sigurise ne anijet me flamur shqiptar, verifikimin e sistemeve te sigurise ne anijet me flamur shqiptar dhe leshimin e certifikates nderkombetare te sigurise se anijes, trajnimin e SCO, CSO dhe leshimin e certifikates (Continuous Synopsis Record) ne zbatimin te Kodit ISPS nga Ministria e transportit dhe Telekomunikacionit.

  • SHA “Regjistri Detar Shqiptar” u be nje Shoqeri Klasifikuese, Organizate e Njohur dhe nje Organizate e njohur Sigurie per Flamurin Shqiptar.