Rr.Mujo Ulqinaku, Durres.
Call us: 052 222 797
Close
Durres Rr.Mujo Ulqinaku
052 222 797

Objekti i veprimtarisë së shoqerisë është:

  • Regjistri Detar Shqiptar si shoqeri Klasifikuese dhe RO (RSO) per flamurin Shqiptar mban nje status të pranueshem në tregun nderkombetare për cilesinë dhe punën e tije me nje performance mesatare.

  • Ky vlersim behet nga Organizata Nderkombetare Detare nepermjet Memorandumin te Parisit i cili publikon ne menyre te vazhdueshme performancen e te gjitha shoqerive motra qe operojne ne kete fushe.

  • Regjistri Detar Shqiptar duke qene se gezon nje status te tille si objektiv ka te mbaje kete kete nivel performance duke u rradhitur ne mes shoqerishe qe kane peshe te madhe ne kete fushe.

  • Regjistri Detar Shqiptar megjithe se nje shoqeri e vogel ne krahasim me shoqerite e tjera ka arritur te kete kete vlersim te cilin mundohet ta mbaj ne vazhdimesi.